Execuție

Foraje geotermale de mică adâncime  

Forajele geotermale se pot executa până la o adâncime de 400 metri utilizând difertie tipuri de sonde geotermale ( PE-RC, PE-RC cu perete variabil, PE 100-RT – pentru temperaturi ridicate, PE 100-RC/PA )

Sonda&Camin

Execuție colectoare orizontale foraje geotermale de mică adâncime

Colectoarele se realizează din țeava PE-HD 100 PN16 sau PN 25 după caz și sunt montate sub radierul clădirilor sau în spațiile libere adiacente. Acestea conectează sondele geotermale de mică adâncime cu pompele de căldură prin intermediul unor țevi orizontale și a căminelor de distribuție .

Execuție stații încălzire/răcire pentru clădiri rezidențiale și industriale

Stațiile de încălzire/răcire sunt executate cu pompe de căldura si cazane pe gaz. Pompele de căldură extrag energie de încălzire/răcire din pământ cu ajutorul forajelor geotermale de mică adâncime, din aer sau din canalizarea menajeră. Selectarea  surselor se face cu ajutorul unui BMS specializat pentru fiecare caz in parte.

Execuție instalații de încălzire/răcire pentru clădirile rezidențiale și industriale

Executăm instalații de încălzire/răcire de toate tipurile: încălzire în pardoseală , încălzire/răcire cu ventiloconvectoare, încălzire cu radiatoare, încălzire/răcire cu panouri radiante, încălzire cu aeroterme, încălzire/răcire cu centrale de tratare aer, sisteme VRV.

Execuție instalații de ventilație  pentru clădiri rezidențiale si industriale

Executăm instalații de ventilație, pentru aer proaspăt cu recuperatoare de căldură, de exhaustare, de desfumare și de compensare prin intermediul centralelor de tratare aer, ventilatoarelor și a canalelor de aer.

Execuție instalații sanitare la clădiri rezidențiale și industriale

Instalații de apă rece, apă caldă, canalizare pluviale, canalizare menajeră, stații de gospodărire a apei , separatoare de grăsimi, separatoare de nisip si hidrocarburi.

Execuție instalații de stingerea incendiilor la clădiri rezidențiale si industriale

Executăm instalații de stingere a incendiilor:  hidranți interiori, hidranți exteriori, șprinklere, drencere, stații de pompare, rezervoare de apă și incendiu.