Acreditări

ISO

În anul 2009 S.C. Nisal S.R.L. a implementat şi a certificat Sistemul Integrat de Management Calitate, Mediu şi Sănătate şi Securitate Ocupaţională iar astazi deține certificatele:

În vederea execuției instalaţiilor care funcţionează în regim de presiune mai mică sau egală cu 6 bari.

ANRE

ISU

Pentru instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor.
Pentru instalare, montare, întreținere, verificări tehnice la aparate consumatoare de combustibil și cazane de apă caldă cu Pmax ≤ 400 kw; cazane de abur de joasă presiune Qmax ≤ 0,6t/h. Pentru instalare, montare, reparare cazane de apă caldă cu Pmax ≥ 400 kw; cazane de abur de joasă presiune Qmax ≥ 0,6t/h.

ISCIR