REFERINTE

Ca şi lucrări de referinţă în instalaţii de încălzire, sanitare, ventilaţie şi climatizare, se pot evidenţia următoarele:

BUCUREŞTI

Antreprenor general SC LOIAL IMPEX SRL

 • Tipografia LYCOS-instalaţii de încălzire, sanitare, ventilaţie şi climatizare, şprinklere, hidranţi

Antreprenor general al lucrării SC COMNORD SA

 • cartier rezindenţial Baneasa, instalaţii de încălzire, sanitare, climatizare, ventilaţie
 • Cartier rezindenţial“TEN BLOCS “Militari -instalaţii de încălzire, sanitare, climatizare, ventilaţie
 • Sediu şi Hala producţie Titan Mar –instalaţii termice,ventilaţie,climatizare şi sanitare
 • Extindere Showroom CITROEN–instalaţii termice şi sanitare
 • Cartier rezindenţial Şos Nordului-instalatii de şprinklere

Antreprenor general al lucrării SC CON-A SRL

 • Sevice si reprezentanta BMW-Otopeni–instalaţii termice,ventilaţie,climatizare , incendiu şi sanitare

PLOIESTI

Antreprenor general al lucrării SC LOIAL IMPEX SRL

 • Executie reţele termice interioare la Staţia de Cogenerare Coca-Cola

JUD. SIBIU

Antreprenor general al lucrării SC DAFORA SA SUC CONSTRUCTII

 • Aeroportul Sibiu-instalaţii de încălzire,climatizare,ventilaţie

Antreprenor general al lucrării SC CON-A SRL

 • Hala de productie Wittenstein-Sura Mica–instalaţii termice,ventilaţie,climatizare şi sanitare
 • Service MAN-Sibiu–instalaţii termice,ventilaţie şi sanitare
 • Centru de afaceri –Sibiu-–instalaţii sanitare,stins incendii, încălzire-ventilaţie şi instalaţii exterioare
 • Modernizare Centru de pregătire –Cisnădioara-instalaţii de încălzire,sanitare:distribuţie apă caldă şi rece, reţele de canalizare
 • Extindere hală producţie FAURECIA-Tălmaciu- instalaţii de încălzire,sanitare:distribuţie apă caldă şi rece, reţele de canalizare
 • Hale de producţie secţia 500, secţia 700 –Automecanica Mediaş–instalaţii termice,ventilaţie ăi sanitare

JUD. SUCEAVA

Antreprenor general al lucrării SC LOIAL IMPEX SRL

 • Centrul comercial SALCIA -instalaţii termice,ventilaţie şi sanitare
 • Spitalul Judeţean Suceava- instalaţii termice
 • Punctul termic Burdujeni-Suceava-reabilitarea instalaţiilor termice, sanitare, de automatizare şi contorizare

JUD. MURES

Antreprenor general al lucrarii SC CON-A SRL

 • Magazin PLUS-Târnăveni–instalaţii termice, ventilaţie, climatizare şi sanitare

Antreprenor general al lucrării Primăria Tg. Mureş

 • Liceul Papiu Ilarian Tg Mures-instalaţii termice şi sanitare
 • Liceul cu program sportiv şi Internatul Liceului de artă-Tg Mures -instalaţii termice şi sanitare
 • Instalaţii termomecanice în centrala termică, de utilizare gaze naturale la bazinul acoperit Tg. Mureş

Antreprenor general al lucrării SC DAFORA SA SUC. CONSTRUCŢII

 • Universitatea de medicină secţia stomatologie dentară–Tg Mureş–instalaţii termice, ventilaţie, climatizare şi sanitare

CLUJ NAPOCA

Antreprenor general al lucrarii SC CON-A SRL

 • Service MAN –instalaţii termice, ventilaţie şi sanitare

Antreprenor general al lucrării Primăria Municipiului Cluj Napoca

 • Sala Multifuncţională de sport Cluj Napoca –instalaţii sanitare, stins incendii, încălzire-ventilaţie şi instalaţii exterioare (lucrare în derulare)

BRASOV

Antreprenor general al lucrării SC CON-A SRL

 • Extindere showroom şi service BMW-instalaţii termice, ventilaţie şi sanitare
 • Complex comercial şi de birouri DECATHLON-instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale

AIUD

Antreprenor general al lucrarii SC CON-A SRL

 • Magazin PLUS –instalaţii termice,ventilaţie,climatizare şi sanitare

BRAILA

Antreprenor general al lucrarii SC CON-A SRL

 • Extindere Mall Promenada –instalaţii HVAC(ventilaţii, climatizare, şprinklere, hidranţi , sanitare)

CONSTANTA

Antreprenor general al lucrarii SC CON-A SRL

 • reprezentanta BMW-Ovidiu –instalaţii termice,ventilaţie,climatizare , incendiu şi sanitare