AUTORIZARI

Societatea este autorizată de :

ANRE

 • în vederea proiectării instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de presiune mai mică sau egală cu 6 bari, autorizaţie tip PDI
 • în vederea execuţiei, verificării şi reviziei instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de presiune mai mică sau egală cu 6 bari, autorizaţie tip EDI

ISCIR

 • CR4 pentru executarea lucrărilor de instalare, montare, preparare, întreţinere şi verificare tehnică în ustilizare pentru:  
  • aparate consumatoare de combustibili cu P≤ 400 kW
  • cazane de apă caldă cu P≤400 kW
  • cazane de abur de joasă presiune cu Q≤0,6 t/h

ISU

 • pentru instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

AGREMENT ISO

 • În anul 2009 S.C. Nisal S.R.L. a implementat şi a certificat Sistemul Integrat De Management Calitate, Mediu şi Sănătate şi Securitate Ocupaţională ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007